Generalforsamlingen torsdag den 11. februar 2016

Indkaldelse

 

Til ordinær generalforsamling torsdag den 11. februar kl. 19.30 i vore lokaler på Thomsensvej 2B.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger der reviderede regnskab.
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer og suppleanter.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  • Bestyrelsen kommer med ændringerne af vedtægter i forbindelse med medlemskabet af Dansk Taekwondo Forbud.

8. Evt.

Til valg af bestyrelse:

Formand Kent Meyer ønsker ikke genvalg
Sekretær Lisette Gonge, ønsker ikke genvalg

Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 3. februar 2016.

Med venlig hilsen

Kent Meyer Sørensen

Formand