Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Til ordinær generalforsamling torsdag den 5. februar kl. 19.30 i vore lokaler på Thomsensvej 2B.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger der reviderede regnskab.

4. Valg af bestyrelse

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisorer og suppleanter.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Evt.

Forslag til vedtægtsændring, skal være formanden i hænde senest torsdag den 29. januar 2015.

Med venlig hilsen

Kent Meyer Sørensen

Formand